ورود

ثبت نام

هنگامی که شما یک حساب کاربری ایجاد می کنید، قادر به پیگیری وضعیت پرداخت، پیگیری تایید خواهید بود و شما همچنین در پایان تور می امتیاز خود را ثبت کنید.
نام کاربری*
رمز عبور*
تکرار رمز عبور*
نام*
نام خانوادگی*
موبایل*
شماره تماس آشنایان*
کد ملی*
کشور*
* ایجاد یک حساب کاربری به معنی پذیرششرایط استفاده از خدمات ما و سیاست حفظ اسرار است.

در حال حاضر عضو هستید؟

ورود

ورود

ثبت نام

هنگامی که شما یک حساب کاربری ایجاد می کنید، قادر به پیگیری وضعیت پرداخت، پیگیری تایید خواهید بود و شما همچنین در پایان تور می امتیاز خود را ثبت کنید.
نام کاربری*
رمز عبور*
تکرار رمز عبور*
نام*
نام خانوادگی*
موبایل*
شماره تماس آشنایان*
کد ملی*
کشور*
* ایجاد یک حساب کاربری به معنی پذیرششرایط استفاده از خدمات ما و سیاست حفظ اسرار است.

در حال حاضر عضو هستید؟

ورود

لیست تورها

حوض سلطان (تلاقی آسمان و زمین)

از105,000 تومان

1 روز
22آذر ماه
2 وعده صبحانه ، پذیرایی و میان وعده
پیاده روی در مسیر بکر و زیبای حوض سلطان
لذت قدم زدن در نمک زار و دریاچه حوض سلطان

0

مرداب هسل

از345,000 تومان

2 روز
7 و 8 آذر ماه
2 وعده صبحانه ، 1 وعده نهار، پذیرایی و میان وعده
لذت یک شب کمپ در کمپینگ تخصصی یادمان
لذت یک شب کمپ در کمپینگ تخصصی یادمان

0

مرداب هسل

از345,000 تومان

2روز
23 و 24 آبان
2 وعده صبحانه ، 1 وعده نهار، پذیرایی و میان وعده
پیاده روی در جنگل مشعل
لذت یک شب کمپ در کمپینگ تخصصی یادمان

0

جنگل اولنگ – پیمایش پاییزی رجن تا پاقلعه

از380,000 تومان

2.5 روزه
29 آبان – 1 آذر
3وعده شامل 2 وعده صبحانه ، 1 وعده شام
هیجان پیمایش در جنگل های پاییزی و خزان اولنگ
پیاده روی در مسیر بکر رجن

0

تور شمالگان_ شفق قطبی ( روسیه – مورمانسک)

8 روز
17 بهمن
17 وعده صبحانه، 4 وعده ناهار و 4 وعده شام
تجربه هیجان انگیز بازدید از آسمان شمالگان

0
__ از من بپرس ...